1-5 of 5
_ SORT BY: date _ title _ views _ rating
1
2015 Taiwan Diaboloist Top 10

Krauser

Music:Assassin's Creed III - Main Theme 嗨各位 這邊是今年比賽或表演中票選出來台灣現役選手Top10 票選只是小型的票選 只是想要在今年結束的時候總結一下選手的表現 希望大家會喜歡 Hello~ This is about Taiwan Diaboloists Top 10 who had attended diabolo competition in 2015. Hope you like it./n10th 林于茵 https://youtu.be/eMCgWpc2HDw 8th 黃士瑋 https://youtu.be/Ty0A4te5Qwc 8th 鄭湧蒼 https://youtu.be/aHBNs2elwpQ 7th 趙怜雅 https://youtu.be/PF4ybq6wHxI 5th 盧昱成 U Chen Lu & 楊沁堯 Chin-Yao Yang https://youtu.be hdvcL9hj_U 5th 蔡劭傑 https://youtu.be/4bo0UcJ34cI 4th 吳啟銘 Wu Chi Ming https://youtu.be/YXuHgZ_Agiw 3rd 趙昱淞 Chao Yu-Sung https://youtu.be/Y7M6rXyl7NI 2nd 張駿煌 David Chang https://youtu.be/4IWpVTfw5vA 1st 趙志翰Chihhan Chao https://youtu.be/4puszxl3K6Y

03:00

2692

1

02-01-2016

[1]

3 ball v7.0

clp

Youtube version here https://www.youtube.com/watch?v=D_apQWbgp5M

02:39

3752

0

24-09-2014

[5]

Allons à la plage

joseph

Manipulation de papier toilette, suite à la vidéo "Merci Mr Gayetti". Vidéo réalisée en 2014.

02:30

1689

0

15-06-2019

[3]

BLACK TIME 4

Juraj

WAKE UP http://www.youtube.com/watch?v=NH6VKPbe2zI&feature=c4-overview&list=UUVo0vlWk2bLaCotpQP6JVuw

04:24

2270

0

20-09-2013

[2]

juggling practice3 3&4ball

ina3gakky

juggling practice 3&4ball. http://youtu.be/NqHvcctNPqA

04:14

2994

7

26-06-2012

[7]

 
 
 • Català
 • Čeština
 • Deutsch
 • Dansk
 • Español
 • Français
 • Magyar
 • Polski
 • port
 • Suomi
 • Türkçe
 • 汉语/漢語
 • עִבְרִית
 • 日本語